decision support


Ny teknologi og beslutningstøtte i helsesektoren - hva kan vi lære av oljeindustrien?

07.02.2020

Hvordan kan vi sikre gode beslutninger i pasientbehandling, og sørge for solide oppfølgingssystemer for teknologi brukt i behandling? Tid: 03.03.2020 fra kl. (11.30) 12.00 - 15.00 Sted: Måltidets Hus, møterom "Hos Ingrid"


logoer

Ny teknologi og beslutningstøtte i helsesektoren - hva kan vi lære av oljeindustrien?

 
HelseCampus Stavanger fokuserer på Simulering, Sikkerhet og Samhandling for bedre helse, og dette er det første seminaret i en serie om de 3 S’ene – Simulering – Sikkerhet - Samhandling. Innenfor Sikkerhet vil vi belyse behovene fra spesialist- og primærhelsetjenesten, se nærmere på hva som gjøres i dag og nye muligheter innen beslutningsstøtte.

Hvordan kan vi lage sikre oppfølgingssystemer for utstyr, implantater og teknologi brukt i behandling av pasienter både i spesialist- og primærhelsetjenesten? Kan vi dra nytte av erfaringer fra oljeindustrien i forhold til hvordan de bruker data fra sine registre for å utvikle bedre beslutningsprosesser? Hvilken type strukturerte data trenger man egentlig for at man skal kunne bruke disse i beslutningsprosesser i pasientbehandling?  Hvordan kan dette utformes og hvilke kvalitetsindikatorer skal en registrere/følge opp?

Marianne Gillam (M.D) fra University of South Australia forsker på registerdata for å gi bedre beslutningsstøtte, og vil dele sine erfaringer fra sitt arbeid med det australske helsevesenet. Professor Reidar Brumer Bratvold jobber med dataanalyser og beslutningsstøtte inn mot oljeindustrien, og skal belyse hvordan de ser for seg at deres fagkompetanse kan brukes innen helse. Spesialist- og primærhelsetjenesten er invitert til å gi innsikt i sine utfordringer. Samtidig vil vi presentere en «case» hvor det jobbes med logistikk og registerløsninger i primærhelsetjenesten. Kortere vei til gode beslutninger vil være et fokusområde, samt verktøy/registre som understøtter dette.
 
Plan for dagen:
11.30:  Registrering og lunsj
12.00:  Velkommen og introduksjon til temaet
12.05:  Marianne Gillam M.D., PhD - Utfordringer med registre i helsevesenet og beslutningsstøtte i Australia
12.45:  Camilla Normand M.D. Norsk pacemakerregister - Behov og utfordringer ved bruk av teknologi i pasientbehandling
13.00:  Reidar Brumer Bratvold, Professor of Investment and Decision Analysis - Hvordan kan registerdata brukes i beslutningsstøtte? Erfaringer fra oljeindustrien
13.30:  Kaffepause – mingling
14.00:  Aina Merethe Løhre, DigiRogaland, - Personvern/DPIA og behov for samarbeid mellom aktørene
14.20: Utfordringer/løsninger med utstyrsporing i primærhelsetjenesten – logistikk system fra olje overført til helsesektoren - case beskrivelse Reinert T. Seland
14.40: Oppsummering; veien videre, finansierings- og prosjektmuligheter
15.00: Kaffe og frukt, mulighet for å utveksle kontaktinformasjon om en har ideer om prosjekter

Påmelding.


 
Norway Pumps & Pipes at Pumps and Pipes 20|20 Vision
>Read more

Ny teknologi og beslutningstøtte i helsesektoren - hva kan vi lære av oljeindustrien?
>Read more

Norway Pumps & Pipes and Equinor Technology Innovation Challenge Workshop
>Read more

Norway Pumps & Pipes at Nordic Edge Expo 2019
>Read more

Presentations at Pumps & Pipes Norway 2018
>Read more

Norway Pumps & Pipes at "Forsker Standup"
>Read more

Pumps & Pipes Norway 2018
>Read more

Norway Pumps & Pipes at NorTex workshop
>Read more

Stavanger delegation visits Austin and SXSW
>Read more

1st Norway Pumps & Pipes Conference
>Read more

Norway Pumps & Pipes project presented in NRK TV
>Read more

Medical and oil & gas innovate together
>Read more

Norway Pumps & Pipes project presented in digital journal Forskning.no
>Read more

Norway Pumps & Pipes presentation at Pumps & Pipes 11 in Houston
>Read more

Norway Pumps & Pipes presented at Norwegian Consulate General in Houston
>Read more

Norway Pumps & Pipes projects in Norsk olje & gass Technology Transfers 2017
>Read more

Norway Pumps & Pipes in Teknisk Ukeblad
>Read more

Tidewave receives 1 million NOK from the Research Council of Norway
>Read more

Using technology to help paramedics save lives
>Read more

Norway Pumps & Pipes: VR can help elderly patients
>Read more

Visualization solutions from the oil industry can be used in our new hospital
>Read more

Norway Pumps & Pipes at InOILvation - Mulighetsterminalen in Stavanger
>Read more

Lifecycle visualization solution for the new hospital in Stavanger
>Read more

Better health in a virtual world – A feasibility study for the use of Virtual Reality amongst elderly people with dementia and chronic disease
>Read more

Demobilization of liquids in a chamber included in medical suction units for clearing the respiratory system
>Read more

Health technology product for avoiding bedsores
>Read more

Tools from oil and medicine can save lives
>Read more

Norway Pumps & Pipes at the conference ''Pumps & Pipes 10'' in Houston
>Read more

New Norway Pumps & Pipes projects
>Read more

Improved interpretation of MRI data
>Read more

Mathematical models from the oil industry can improve cancer treatment
>Read more

Apply for funding from Norway Pumps & Pipes
>Read more

Nordic Edge 2016
>Read more

From increased oil recovery to increased heart recovery
>Read more

Norway Pumps & Pipes Lunch Seminar Series
>Read more

Norway Pumps & Pipes supports the development of life-saving technology
>Read more

Bent Høie, the Norwegian Minister of Health and Care Services, visits Norway Pumps & Pipes
>Read more

Yet another project funded by Norway Pumps & Pipes
>Read more

Many applications for funding from Norway Pumps & Pipes
>Read more

Invitation to Norway Pumps & Pipes Seminar - Computer Tomography of the heart
>Read more

A letter from Houston: Pumps & Pipes
>Read more

Norway Pumps & Pipes in Teknisk Ukeblad
>Read more