pumpsandpipes09


Apply for funding from Norway Pumps & Pipes

12.10.2016

If you have an idea that is based on transfer of technology, methods and/or competence between petroleum technology and medicine/medical technology you can now apply for funding from Norway Pumps & Pipes. The deadline for applying is November 25 2016.

Norway Pumps & Pipes (NP&P) skal bidra til kunnskapsutvikling, verdiskapning og arbeidsplasser basert på overføring av teknologi, metoder og kompetanse mellom medisin og energi. NP&P er i første omgang et prosjekt med økonomisk støtte fra Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD). Det er imidlertid en klar målsetting at NP&P skal bli en permanent aktivitet drevet frem av deltagende institusjoner og selskap, både regionale og nasjonale.

Deler av det økonomiske tilskuddet fra HOD er avsatt til støtte til prosjektidéer (forprosjekt). Våren 2016 ble det foretatt en utlysning av midler til forprosjekt og fem søknader ble innvilget støtte (www.pumpsandpipes.no/activities/projects). Det skal nå foretas en ny utlysning av forprosjektmidler. Støttebeløp per forprosjekt er inntil kroner 200.000 med mulighet for en ekstrabevilgning på inntil kroner 50.000 til utarbeidelse av søknad om videre finansiering. En forutsetning for å kunne søke om ekstrabevilgning er at forprosjektet kan demonstrere et modenhetsnivå som vurderes som tilstrekkelig til å kunne utløse videre finansiering via virkemiddelapparatet.

Forprosjektet som det søkes midler til må oppfylle følgende kriterier:

Overføring av teknologi, metoder og kompetanse mellom medisin og energi.

Prosjektdeltakere fra SUS, IRIS eller UiS.

Hovedmålsettingen med prosjektet er å bidra til generering av nye eller optimaliserte produkter, tjenester og nye arbeidsplasser.

Forskningsmetode må oppfylle regler og forskrifter gitt av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (https://helseforskning.etikkom.no/).

Forprosjektet skal ha en varighet på inntil 6 måneder.

Det skal utarbeides korte månedlige statusrapporter og en sluttrapport for forprosjektet. Sluttrapport skal inneholde forslag til videre arbeid. 


Søknad om støtte (2 – 4 sider) skal inneholde følgende:

Navn på forprosjekt.

Beskrivelse av problemstilling(er) som skal løses.

Kort om forsknings-/arbeidsmetode.

Beskrivelse av næringspotensial og leveranser.

Organisering (ressurser/forskere/forskergruppe, samarbeidspartnere).

Budsjett inkludert estimert egeninnsats.

Plan for videre finansiering.Involvering fra næringslivet vil styrke søknaden.


Søknad sendes til thor.ole.gulsrud@iris.no innen 25.11.2016.


Spørsmål om utlysningen kan rettes til Thor Ole Gulsrud, thor.ole.gulsrud@iris.no, +47 469 69 237.
 
Norway Pumps & Pipes at Pumps and Pipes 20|20 Vision
>Read more

Ny teknologi og beslutningstøtte i helsesektoren - hva kan vi lære av oljeindustrien?
>Read more

Norway Pumps & Pipes and Equinor Technology Innovation Challenge Workshop
>Read more

Norway Pumps & Pipes at Nordic Edge Expo 2019
>Read more

Presentations at Pumps & Pipes Norway 2018
>Read more

Norway Pumps & Pipes at "Forsker Standup"
>Read more

Pumps & Pipes Norway 2018
>Read more

Norway Pumps & Pipes at NorTex workshop
>Read more

Stavanger delegation visits Austin and SXSW
>Read more

1st Norway Pumps & Pipes Conference
>Read more

Norway Pumps & Pipes project presented in NRK TV
>Read more

Medical and oil & gas innovate together
>Read more

Norway Pumps & Pipes project presented in digital journal Forskning.no
>Read more

Norway Pumps & Pipes presentation at Pumps & Pipes 11 in Houston
>Read more

Norway Pumps & Pipes presented at Norwegian Consulate General in Houston
>Read more

Norway Pumps & Pipes projects in Norsk olje & gass Technology Transfers 2017
>Read more

Norway Pumps & Pipes in Teknisk Ukeblad
>Read more

Tidewave receives 1 million NOK from the Research Council of Norway
>Read more

Using technology to help paramedics save lives
>Read more

Norway Pumps & Pipes: VR can help elderly patients
>Read more

Visualization solutions from the oil industry can be used in our new hospital
>Read more

Norway Pumps & Pipes at InOILvation - Mulighetsterminalen in Stavanger
>Read more

Lifecycle visualization solution for the new hospital in Stavanger
>Read more

Better health in a virtual world – A feasibility study for the use of Virtual Reality amongst elderly people with dementia and chronic disease
>Read more

Demobilization of liquids in a chamber included in medical suction units for clearing the respiratory system
>Read more

Health technology product for avoiding bedsores
>Read more

Tools from oil and medicine can save lives
>Read more

Norway Pumps & Pipes at the conference ''Pumps & Pipes 10'' in Houston
>Read more

New Norway Pumps & Pipes projects
>Read more

Improved interpretation of MRI data
>Read more

Mathematical models from the oil industry can improve cancer treatment
>Read more

Apply for funding from Norway Pumps & Pipes
>Read more

Nordic Edge 2016
>Read more

From increased oil recovery to increased heart recovery
>Read more

Norway Pumps & Pipes Lunch Seminar Series
>Read more

Norway Pumps & Pipes supports the development of life-saving technology
>Read more

Bent Høie, the Norwegian Minister of Health and Care Services, visits Norway Pumps & Pipes
>Read more

Yet another project funded by Norway Pumps & Pipes
>Read more

Many applications for funding from Norway Pumps & Pipes
>Read more

Invitation to Norway Pumps & Pipes Seminar - Computer Tomography of the heart
>Read more

A letter from Houston: Pumps & Pipes
>Read more

Norway Pumps & Pipes in Teknisk Ukeblad
>Read more